Συλλέξτε πληροφορίες καιρικών συνθηκών για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μετεωρολογικές πληροφορίες συλλέγονται από το κοινό μέσω μια δωρεάν εφαρμογής, της mPING. Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει μια μετεωρολογική παρατήρηση ανώνυμα. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων του Εθνικού Εργαστηρίου Ισχυρών Καταιγίδων των ΗΠΑ και απεικονίζονται σε χάρτη, διαθέσιμο στο κοινό. Τα δεδομένα του mPING χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτίωση των καιρικών προγνώσεων.


Σχολικό μάθημα

Εύρος ηλικίας μαθητή

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Γλώσσα


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Submission Number: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600