Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα VISITOR, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας

  Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  Αριθμός Υποβολής: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600


  Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
  αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
  να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

  Αριθμός προγράμματος: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600