Εικονική τρισδιάστατη ξενάγηση μιας αμαξοστοιχίας Ηλεκτρικής Πολλαπλής Μονάδας (EMU)

Αν στην τάξη σας διδάσκεται η ιστορία των σιδηροδρόμων και η ανάπτυξή τους στην Ευρώπη, το Μουσείο του Κόσμου των Τρένων στο Βέλγιο μπορεί να σας βοηθήσει να ταξιδέψετε πίσω στον χρόνο μέσα από μια λεπτομερή εικονική ξενάγηση σε ένα από τα πιο παλιά και περίπλοκα τρένα – το 1935 EMU.The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Submission Number: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600